Menu Betaal
parkeren online

HenschotermeerNieuws

Woudenberg, donderdag 7 januari

Deze week is er gestart met het reinigen van de bodem van het Henschotermeer wat na verwachting 6 tot 8 weken in beslag zal nemen. Er is voor gekozen om dit in deze periode van het jaar te doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens deze werkzaamheden zal er een pijp, met een diameter van circa 25 cm, over het wandelpad komen te liggen. Het is goed om hier rekening mee te houden wanneer u een wandeling rond het Henschotermeer gaat maken, zeker als u daarbij gebruik maakt van een rolstoel, wandelwagen of bolderkar. 

Het reinigen van de bodem van het Henschotermeer betreft groot onderhoud dat standaard, eens in de zoveel jaar, wordt uitgevoerd. De keuze om dit onderhoud nu te laten uitvoeren heeft mede te maken met de toename van het aantal waterplanten in het afgelopen seizoen. De mogelijke oorzaak hiervan is dat er, vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus afgelopen jaar, pas vanaf 10 juni weer gebruik kon worden gemaakt van het Henschotermeer als zwemlocatie. Hierdoor hebben waterplanten aanzienlijk langer de kans gekregen om in alle rust te groeien en in aantal toe te nemen.

Dit heeft sommige bezoekers doen twijfelen aan de kwaliteit van het zwemwater en mede daarom willen we graag een aantal zaken verduidelijken. Het reinigen van de bodem is niet direct noodzakelijk voor wat betreft de kwaliteit van het zwemwater, maar zal zeker een positieve uitwerking hebben op de ‘beleving’ van bezoekers tijdens het zwemmen. Het meest van invloed op de goede kwaliteit van het zwemwater is het feit dat het Henschotermeer wordt gevoed door meerdere kwellen. Vanuit de hoger gelegen gebieden van de Utrechtse Heuvelrug stroomt het water ondergronds richting het lager gelegen Henschotermeer en wordt hier opgestuwd. Doordat het water tijdens dit proces door verschillende zandlagen stroomt ontstaat er een ‘natuurlijke zuivering’ waardoor we kunnen spreken van ‘natuurlijk schoon’ zwemwater. En omdat er ook nauwelijks ‘leven’ van planten en/of vissen aanwezig is blijft het zwemwater ook schoon. Er zijn een aantal factoren die zichtbaar invloed hebben op het water en dat zijn o.a. de zon, de temperatuur en het inwaaien van blad, dennennaalden en ander houtig materiaal. Hierdoor kan een klein laagje ‘slip’ op de bodem ontstaan waardoor het water soms wat troebel oogt. Al snel wordt er dan getwijfeld aan de kwaliteit van het zwemwater maar dat is niet terecht.

Het water in het Henschotermeer wordt tussen 1 mei en 30 september om de week bemonsterd en in een laboratorium onderzocht. Dit wordt uitgevoerd door waterschap Vallei en Veluwe in opdracht van de provincie Utrecht. De meetresultaten kunt u terugvinden op de website www.zwemwater.nl waaruit ook blijkt dat de kwaliteit in de afgelopen jaren ‘uitstekend’ is bevonden.  Bij de ingangen van het Henschotermeer treft u grote blauwe borden aan met informatie over het zwemwater. Via deze borden zal er altijd gewaarschuwd worden als er eventuele risico’s zijn bij het gebruik van het zwemwater, dus geen waarschuwing betekent veilig zwemwater!

Sommige bezoekers zullen zich afvragen waarom er dan toch een waterpomp bij het Henschotermeer staat als de kwellen zorgen voor een natuurlijke aanvoer. Tijdens warme zomerse dagen kan er soms een soort ‘olielaagje’ op het water ontstaan, wat mede veroorzaakt wordt door het gebruik van zonnebrandproducten. Dit kan door inzet van deze waterpomp enigszins gereguleerd en verminderd worden. Daarnaast kan tijdens zomerweken, als door aanhoudende hoge temperaturen het water verdampt, het niveau verhoogd worden door er vers water in te pompen.

Onze inzet is om in de komende zomer alle bezoekers van het Henschotermeer weer te laten genieten met veel zwemplezier. We willen u dan ook bij voorbaat danken voor uw begrip als u tijdens uw bezoek in de komende weken enig ongemak van de werkzaamheden ondervindt.

Beheer Henschotermeer