Menu Betaal Parkeren
Online

HenschotermeerUitleg verandering

Het Henschotermeer is al sinds het begin van de vijftiger jaren een plek om zomers heerlijk in de zon te vertoeven en pootje te baden maar ook in de winter is het een prachtige plek om te schaatsen. In 1972 werd door de grondeigenaar, het Landgoed Den Treek-Henschoten, besloten om het gebied te ontwikkelen tot een recreatieplas waar natuur en recreëren samen konden gaan. Hierdoor ontstond er een groot meer met in het midden een eiland dat door houten voetbruggen aan elkaar werd verbonden. Sinds 1973 huurde de overheid het recreatiegebied Henschotermeer van het Landgoed en de exploitatie werd uitgevoerd door het Recreatieschap Midden Nederland. Zo ontstond er een recreatiegebied dat vrij toegankelijk was en gezamenlijk, door de omliggende gemeenten, werd gesubsidieerd. Dit werd voor vele bezoekers ‘Ons Hens’. Helaas besloot het bestuur van het recreatieschap tot opheffing in 2014 en gaf aan vanaf 31 december 2017 de huur van het terrein te willen beëindigen.

Dit heeft ertoe geleidt dat de eigenaar, het Landgoed Den Treek-Henschoten, op zoek is gegaan naar een nieuwe particuliere exploitant die zich wilde inzetten om het gebied, en zijn functie, voor de toekomst te behouden. Vanaf 1 januari 2018  heeft Fam. van de Lagemaat de stap gemaakt om het Henschotermeer gebied van het Landgoed te pachten en de exploitatie op zich te nemen. 

De stap naar private exploitatie heeft natuurlijk gevolgen omdat de overheidssubsidie is weggevallen en de exploitatie geheel op particuliere basis wordt uitgevoerd. Het stallen van fietsen en brommers is gratis geworden, het verdere parkeerbeleid is gelijk gebleven maar voor het gebruik van het Henschotermeer zal een entreeheffing van kracht worden waarvoor een dagticket & een abonnement beschikbaar zullen komen.  

Op het gehele recreatiegebied is het terreinreglement van toepassing waarbij het goed is om te benadrukken dat het betreden van het Henschotermeer op een andere wijze dan via de aangegeven toegangswegen een strafbaar feit is waar een geldboete en/of een terrein ontzegging van minimaal één jaar voor staat.