Menu Betaal
parkeren online

HenschotermeerUitleg verandering

Het Henschotermeer is al jaren een begrip in de omgeving. In 1972 werd door de grondeigenaar,  Landgoed Den Treek-Henschoten, besloten om het gebied te ontwikkelen tot een recreatieplas waar natuur en recreëren samen konden gaan. Hierdoor ontstond er een groot meer met in het midden een eiland dat door houten voetbruggen aan elkaar werd verbonden. Sinds 1972 pachtte de overheid het recreatiegebied Henschotermeer van het Landgoed Den Treek-Henschoten. De exploitatie werd uitgevoerd door het Recreatieschap Midden Nederland middels het UHVK ( Utrechtse Heuvelrug Vallei en Kromme rijn) Door deze constructie werd de recreatieplas vrij toegankelijk voor bezoekers. Vanaf de jaren '80 moet er al wel betaald worden voor het parkeren. Iedereen kon genieten van een recreatiegebied dat vrij toegankelijk was omdat het, door de provincie (40%) en 11 omliggende gemeenten (60%) gezamenlijk, werd gesubsidieerd. Veel bezoekers maakten hier gebruik van en zijn het meer daarom als 'Ons Hens' gaan zien. Helaas besloot het bestuur van het recreatieschap in 2014 tot opheffing van de UHVK  en gaf aan vanaf 31 december 2017 de huur van het terrein te willen beëindigen.

Het Landgoed had de wens om het Henschotermeer openbaar toegankelijk te houden. de eigenaar (Landgoed Den Treek-Henschoten) is daarom opzoek gegaan naar een nieuwe particuliere exploitant die het gebied en zijn functie, een recreatiegebied in de natuur, voor de toekomst kan behouden Sinds 1 januari 2018 is Mooi Meer BV de  exploitant van het Henschotermeer.

De stap naar private exploitatie heeft natuurlijk gevolgen. De overheidssubsidie is weggevallen. Dit betekent dat het hele onderhoud op particuliere basis wordt uitgevoerd. Om het Henschotermeer toegankelijk te kunnen houden voor het publiek is er daarom vanaf 1 april t/m 30 september entreeheffing van kracht, Hiervoor is een dag ticket of een abonnement beschikbaar.( en in de winter alleen tijdens de schaatsperiode). Het stallen van fietsen en brommers is gratis geworden, het verdere parkeerbeleid is gelijk gebleven. Om ook voor de toekomst een duurzame en gezonde exploitatie te ontwikkelen zijn er toekomstplannen ontwikkeld. Hierdoor moet het Henschotermeer aantrekkelijker worden voor de omgeving. Het gaat hierbij om seizoen verlengende dagrecreatie met meer faciliteiten en conform, maar wel op een natuurlijke manier zodat het past in de omgeving en bij de stijl van Landgoed 'Den Treek Henschoten'.