Menu Betaal
parkeren online

Henschotermeer

 Statement Mooi Meer BV & YMCA

Het Henschotermeer is een mooi en bijzonder gebied, dat belangrijk is voor velen. Mooi Meer BV en de YMCA willen zich in zetten voor dit prachtige gebied, zodat iedereen, ook in de toekomst kan blijven genieten van het moois dat het Henschotermeer en zijn omgeving te bieden heeft. Ontmoeting, ontspanning en beleving staan centraal. 

Met het opheffen van het recreatieschap, gesubsidieerd door gemeenten[1] en de Provincie, was het noodzakelijk dat er een exploitant gevonden zou worden, om het Henschotermeer voor het publiek open te kunnen houden. Per 1 januari 2018 is Mooi Meer BV de exploitant van het Henschotermeer. Voor een toekomstgerichte en duurzame exploitatie van het Henschotermeer is onder andere seizoen verlenging nodig. Dit vraagt aanpassingen in het gebied, zodat het gebied het hele jaar door voor bezoekers interessant is en blijft. Inkomsten zijn nodig om te zorgen voor een schoon, veilig en toegankelijk Henschotermeer. 

Sinds 2018 is er al het één en ander gerealiseerd, de strandhoreca is geoptimaliseerd, de beachcleaner draagt bij aan een schoon strand met minder verwondingen door glas, het nieuwe toegangssysteem voorkomt extreme drukte, ook in de recente coronapandemie. Parkeerterrein 3 is opnieuw geasfalteerd en belijnd, de gehele waterbodem van het meer is gereinigd en het bestaande piratenschip is vernieuwd. Daarnaast is een begin gemaakt met het vernieuwen van de toiletgebouwen en ook de vernieuwing van de picknick banken wordt binnenkort afgerond.

Om ervoor te zorgen dat de waarde (natuur en recreatie) en kwaliteit van het gebied behouden blijft is in 2015 een ontwikkelkader Henschotermeer[2] vastgesteld. Dit ontwikkelkader is het uitgangspunt bij het beheer en bij het opstellen van de ontwikkelplannen voor het Henschotermeer.

Mooi Meer BV en YMCA hebben nagedacht over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied in lijn met de eisen en wensen zoals verwoord in het ontwikkelkader.  Deze langere termijnvisie dient als onderligger voor de actualisering van het bestemmingsplan en heeft een tijdhorizon van 10 - 15 jaar. Deze visie is geïllustreerd in moodboards die met belangstellenden zijn besproken en gedeeld[3].

 

We constateren het feit dat de moodboards van de lange termijnvisie aanleiding heeft gegeven om bepaalde details uit te vergroten, dusdanig dat aan de gehele visie geen recht wordt gedaan. Mooi Meer BV en YMCA distantiëren zich van deze opgeroepen beeldvorming. Wij gebruiken de intentie en kaders die zijn afgesproken om een toegankelijke, toekomstbestendige recreatieve beschikbaarheid van het gebied te waarborgen. In de lijn en vorm die past in het gebied, recreatie en natuur, hand in hand. 

Aan de hand van de gebiedsvisie en diverse onderzoeken worden de nieuwe bestemmingsplannen gemaakt, die daarna getoetst zullen worden door de Gemeente en de Provincie. Onze visie is vanzelfsprekend in lijn met die van landgoed Den Treek-Henschoten, het landgoed is immers de eigenaar. Het uitgangspunt was destijds nadrukkelijk: géén commercieel pretpark van het Henschotermeer te maken en dat is nog steeds zo! Ook bij ons heeft het natuurlijke karakter van de recreatieplas en van het gebied prioriteit. Dus huisjes aan het water, passen daar niet bij!

In de visie van het landgoed past concentratie van de recreatie op een deel van het landgoed t.b.v. rust elders op het landgoed. Daarmee past het ook om de kampeerlocatie voor schoolgroepen en kinderen van de YMCA van de locatie in Leusden te verplaatsen naar het Henschotermeer.

Al met al vinden wij het belangrijk dat onze plannen gepresenteerd op 2 december 2021 passen in dit bijzondere recreatiegebied, zodat de waarde van deze unieke plek niet verloren gaat en iedereen ervan kan blijven genieten, op zijn of haar eigen manier.

Wij danken iedereen voor de betrokkenheid bij dit gebied, dat meer is dan een mooi meer, ja wellicht het mooiste meer in de provincie Utrecht. En dat willen we graag zo houden!

 

[1] Samenwerking van de provincie Utrecht en de gemeenten: Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist. 

[2] Kader is vastgesteld door de provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg en het landgoed Den Treek Henschoten.

[3] Op 18 juni 2019 en 2 december 2021

statement pdf